| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · PUBLICATIES · rural studies -Van Gorcum- · De Virtuele Boer

De Virtuele Boer

J.D. van der Ploeg 2003.
De virtuele boer.
Van Gorcum Assen. ISBN 90-232-3496-0
Aan het begin van het derde millennium verkeert de Nederlandse landbouw in een diepgaande crisis. In dit boek wordt deze crisis gerelateerd aan de manier waarop kennis omtrent de landbouw wordt ontwikkeld en georganiseerd. De notie van virtuele boer staat daar model voor. De virtuele boer verwijst naar landbouw en boerenstand zoals ze in het expertsysteem worden voorgesteld - niet zoals ze zijn. Omdat dit gedachtegoed het beleid informeert ontstaan er allerlei fricties tussen beleid en praktijk. Temeer daar de verhoudingen tussen verleden, heden en toekomst voortdurend worden omgedraaid. In dit boek wordt een nieuwe visie op landbouw en platteland ontwikkeld. Die is integraal van aard: historische, economische, sociale, culturele, politieke en technologische dimensies worden aaneengesmeed tot een pleidooi voor een ontwikkeling die de kloof tussen landbouwsector en maatschappij daadwerkelijk kan dichten.

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier