| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 1991 -

Roep, D.; van der Ploeg, J.D.; Leeuwis, C.; 1991. Zicht op duurzaamheid en kontinu?teit, bedrijfsstijlen in de Achterhoek. Vakgroep ASNW, LUW, Wageningen (1990) 207 pp. (tweede druk in 1992)

de Bruin, R.; Oostindie, H.; van der Ploeg, J.D.; 1991. Niet klein te krijgen, bedrijfsstijlen in de Gelderse Vallei. LU Wageningen/Gelderse Valleiprojekt (1991) 122 pp.

Long, N.; van der Ploeg, J.D.; 1991. Heterogeneity, actor and structure: towards a reconstitution of the concept of structure. Proc. workshop Relevance, realism, and choice in social development research. Centre Developing Area Studies, Univ. Hull (1991) 27.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Grass root democracy and agrarian development: some notes on simple commodity production and social relations of production. Proc. SAERT Conf. Towards a new agrarian democratic order. Amsterdam (1991) 205-218.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Bedrijfsstijlen als theoretisch vraagstuk. In: Landbouwpolitiek tussen diagnose en therapie, opstellen aangeboden aan prof.dr.ir. J. de Hoogh, H.J. Silvis et al. (red.). Werkgroep Landbouwpolitiek, LU Wageningen (1991) 251-264.

van der Ploeg, J.D.; Ruivenkamp, G.; 1991. Biotechnologie en ontwikkelingssamenwerking, een lichtzinnige nota. Derde Wereld 2 (1991) 8-10.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Plattelandsontwikkeling in Lutjebroek. Derde Wereld 4 (1991) 13-16.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Bedrijfsstijlen en beleidsdifferentiatie, toetsing van onderzoeks-resultaten aan praktijk en beleid. Spil 99/100 (1991) 5-17.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Over zelfverkozen gevangenschap, Michele de Benedictis en het Europese landbouwbeleid (een interview). Spil 99/100 (1991) 47-50.

van der Ploeg, J.D.; de Bruin, R.; 1991. Maat houden, bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. LU Wageningen/Bos- en Landschapsbouw, Min. LNV (1991) 125 pp

van der Ploeg, J.D.; 1991. Rolgaanderij biedt technologisch perspectief voor alternatieve trajecten. Landbouwk. T. 103,12 (1991) 28-29.

van der Ploeg, J.D.; 1991. La difficile e controversa ricerca della qualit? . Agricoltura 21, Mensile dell'assessorato agricoltura e alimentazione, Regione Emilia Romagna (1991) 21-24.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Planning met landbouw: verscheidenheid in het Groene Hart. In: Vormgeven aan de Randstad en het Groene Hart, Verslag Zwammerdamseminar, NIROV, Den Haag (1991) 21-22.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Landbouw als mensenwerk; arbeid en technologie in de agrarische ontwikkeling. Coutinho, Muiderberg (1991) 328 pp.

van der Ploeg, J.D.; Benvenuti, B.; 1991. Geschriften over landbouw, structuur en technologie; ingeleid, bewerkt en vertaald door Jan Douwe van der Ploeg. Wageningse Sociologische Studies 29 (1991) 140 v pp.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Over toekomst, luisteren en stijlen. Markant, IKC Veehouderij in 1991. Ede (1991) 15-18.

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here