| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 1992 -

de Bruin, R.; Oostindie, H.; van der Ploeg, J.D.; Roep, D.; 1992. Verbrede plattelandsontwikkeling in praktijk. Studierapport Rijksplanologische Dienst 54. Vakgroep Agrarische Sociologie niet-westers (1992) 69 pp.

de Haan, H.J.; van der Ploeg, J.D.; (eds.); 1992. Endogenous regional development in Europe. Theory, method and practice. Europese Commissie DG 6, Brussel (1992) 326 pp.

Spaan, H.; van der Ploeg, J.D.; 1992. Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. Bedrijfsstijlenstudies nr. 5. Prov. Zuid Holland, Dienst Water en Milieu (1992) 120 pp.

van Broekhuizen, R.; Korpel, H.J.; van der Ploeg, J.D.; Spaan, H.J.; 1992. Bedrijfsstijlen in Flevoland, een verkennend onderzoek. ASNW/ARL/LUW (1992) 71 pp. i.o.v. Prov. Flevoland.

van der Ploeg, J.D.; 1992. The reconstitution of locality: technology and labour in modern agriculture. In: Labour and locality; uneven development and the rural labour process. Critical perspectives on rural change series 4, T. Marsden et al. (eds.). David Fulton, London (1992) 19-43.

van der Ploeg, J.D.; Benvenuti, B.; Antonello, S.; de Roest, C.; Sauda, E.; 1992. Produttore agricolo e Potere, modernizzazione delle relazioni sociali ed economiche e fattori determinanti dell'imprenditorialita agricola (2e druk). CNR/IPRA, Rome (1992) 232 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1992. Koeien passen niet in projecten. In: Veeteelt in ontwikkelingslanden, M. Langelaar e.a. (red.). Studium Generale, Univ. Utrecht (1992) 98-102.

van der Ploeg, J.D.; Miedema, S.; Roep, D.; van Broekhuizen, R.; de Bruin, R.; 1992. Boer bliuwe, blinder ..!, Bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven. Bedrijfsstijlenstudies nr. 6. AVM/CCLB en Vakgroep Agrarische Sociologie niet-westers, LU Wageningen (1992) 85 pp. bijl.

van der Ploeg, J.D.; 1992. Perspectieven voor bedrijfsstijlen in Groningen. Symp. verslag Provincie Groningen, perspectieven in discussie. Groningen (1992) 13-16.

van der Ploeg, J.D.; de Bruin, R.; 1992. Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. Bedrijfsstijlenstudies nr. 4.(tweede aangevulde druk) BLB, Friesland/Groningen (1992) 114 pp.

van der Ploeg, J.D., 1992. Van ondingen en onland, in: De landeigenaar, jrg. 38, no. 12, pp. 16-17

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here