| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 1993 -

de Vries, W.M.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Effecten van ontzanding voor landbouw en leefbaarheid in de gemeente West Maas en Waal. Wageningen (1993) 46 pp. i.o.v. Gemeente West Maas en Waal.

Groen, A.F.; de Groot, K.; van der Ploeg, J.D.; Roep, D.; 1993. Stijlvol fokken. Een ori?nterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verscheidenheid en bedrijfsspecifieke fokdoeldefinitie. Bedrijfsstijlenstudie 9. Vakgroepen Veefokkerij en Rurale Sociologie, LU Wageningen (1993) 35 pp. bijl.

Roex, J.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Op zoek naar het verbredingsaanbod; een statistische analyse. Den Haag (1993) 45 pp. i.o.v. RPD.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Inkomens in de landbouw zullen flink onderuit gaan. Agrarisch Dagblad, 26 nov. (1993) 10.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; Spaan, H.; 1993. Tussen vergroting en verbreding. Een toekomstverkenning van de landbouw in het ROM-gebied zuidoost Friesland. Vakgroep Rurale Sociologie, LU Wageningen (1993) 134 pp. i.o.v. Provincie Friesland.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Agrarische bedrijfsstijlen in een bruine koers. Koersen naar de Groene Ruimte (1993) 31-36.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Bedrijfsstijlen en classificatieschema's: over de aard van agrarische ontwikkelingsprocessen. TSL 8 (1993) 50-71.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Dynamics and mechanisms of endogenous development: an introduction to the theme of the seminar. Proc. Seminar Strengthening endogenous development patterns in European agriculture, J.D. van der Ploeg (ed.). Chania, Kreta 1992. Wageningen (1993) 1-8.

van der Ploeg, J.D.; 1993. El proceso de trabajo agr?cola y la mercantilization. In: Ecolog?a, Campesinado e Historia, S. Guzm?n, M. Gonz?lez de Molina (eds.). Las Ediciones de la Piqueta, Madrid (1993) 153-197.

Spaan, H.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. Bedrijfsstijlenstudies nr. 5.(tweede, sterk uitgebreide druk) Prov. Zuid Holland, Dienst Water en Milieu / LUW, Wageningen(1993) 140 pp

van der Ploeg, J.D.; (red.); 1993. It kearpunt foarby. Bouwstenen voor het agrarisch ontwikkelingsplan Friesland. Bedrijfsstijlenstudies 10. Vg. Rurale Sociologie, Vg. Agrarische Bedrijfseconomie, Vg. Ruimtelijke Planvorming, LU Wageningen (1993) 89 pp.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1993. Laat milieubeleid aan boeren over. De Volkskrant 17 nov. (1993) 8.

van der Ploeg, J.D.; Renting, H.; Roex, J.; 1993. Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden. Een verkennende studie naar bedrijfsstijlen en verschillen in input-output relaties in de Nederlandse melkveehouderij. Den Haag (1993) 112 pp. i.o.v. NRLO.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Mesures pour l'environnement dans une agriculture diversifi?e. In: Un point sur..agricultures et soci?t?, C. Courtet et al. (eds.). Assoc. Descartes/Ed. INRA, Paris/Versailles (1993) 109-115.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Over de betekenis van verscheidenheid. Inaugurele rede. Landbouwuniversiteit Wageningen (1993) 42 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Papas y met?foras. In: Tecnolog?as campesinas de los Andes: primer seminario taller altiplamico de revalorizacion del conocimiento andino, Ayliu Editores. Bolivia, Oruro (1993) 131-150.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Potatoes and knowledge. In: An anthropological critique of development: the growth of ignorance, M. Hobart (ed.). Routledge, London/New York (1993) 209-227.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Proefbedrijf en praktijk: een wereld van verschil. In: Intensivering of extensivering. Over de toekomst van de Europese landbouw (1993) 49-61.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Rural sociology and the new agrarian question. A perspective from The Netherlands. Sociologia Ruralis 33 (1993) 240-260.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Una nuova sfida: progresso agricolo e tutela dell'ambiente nell'attivit? professionale del Dottore Agronomi e del Dottore Forestale. 150? Anniv. Fac. Agraria, Univ. Pisa (1993) 35-51.

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here