| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 1994 -

de Haan, H.J.; van der Ploeg, J.D.; (eds.); 1994. Endogenous regional development in Europe. Vila Real, Portugal 1991. Luxembourg (1994) 276 pp. van der Ploeg, J.D.; 1994.

Van der ploeg, J.D., Styles of farming: an introductory note on concepts and methodology. In: Endogenous regional development in Europe, H.J. de Haan, J.D. van der Ploeg (eds.). Vila Real, Portugal 1991. Luxembourg (1994) 7-31..

van der Ploeg, J.D.; Ettema, M.; Roex, J.; 1994. De Crisis. Een bespreking van de eerste Boerderij-enquete voor het Nationaal Landbouwdebat. Misset uitgeverij bv, Doetinchem (1994) 45 pp.

Ettema, M.; Nooij, A.; van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1994. De Vernieuwing. Een bespreking van de tweede Boerderij-enquete voor het Nationaal Landbouwdebat. Misset Uitgeverij bv, Doetinchem (1994) 51 pp.

Long, N.E.; van der Ploeg, J.D.; 1994. Heterogeneity, actor and structure towards a reconstitution of the concept of structure. In: New directions in social development, D. Booth (ed.). Longman, London (1994) 62-89.

van der Ploeg, J.D.; Fonte, M.; Minderhoud-Jones, M.; van der Plas, L.; 1994. The menial and the sublime. In: Rural gender studies in Europe, L. van der Plas, M. Fonte (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 1-17.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Landbouw graaft zijn graf. Boerderij 80,5 (1994) 13.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Verschuivende krachtsverhoudingen. Het politieke spel na het komende verscheiden van het Landbouwschap. Friesch Dagblad, 26 november (1994) 25.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Specificatie van een gedifferentieerde technologie-vraag. Bedrijfsstijlen als hulpmiddel. In: Gevraagd en aangeboden: maatwerk. Technologie-ontwikkeling nader bekeken, A.F. Groen (red.). Wageningen (1994) 10-14.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Sociale dynamiek als innoverende kracht. In: Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk gebied, J.N.H. Elerie, C.A.M. Fleischer-van Rooij (red.). Regio-PRojekt, Groningen (1994) 133-141.

van der Ploeg, J.D.; 1994. La ricostruzione della localit? : tecnologia e lavoro nell'agricoltura moderna. In: Produzione, trasferimento e impatto delle innovazioni nell'agricoltura Italina: primi risultati dell'indagine inea, G. Delfino et al. (eds.). Studi e Ricerche, Inea (1994) 473-497.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Agricultural production and employment: differential practices and perspectives. In: The functioning of economy and labour market in a peripheral region - the case of Friesland, C.H.A. Verhaar, P.M. de Klaver (eds.). Fryske Akademy, Leeuwarden (1994) 68-93.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Bedrijfsbegeleiding en bedrijfsstijlen. NRLO-symp. Bedrijfsbegeleiding op melkveebedrijven. Op weg naar de toekomst!, A. Brand (red.). Den Haag (1994) 37-39.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Animal production as a socio-economic system: heterogeneity, producers and perspectives (keynote address). Proc. 4th Zodiac Symp. Wageningen 1993. Biological basis of sustainable animal production, E.A. Huisman (ed.). Wageningen (1994) 29-38.

van der Ploeg, J.D., 1994. Agrarisch natuurbeheer: nieuwe perspectieven, in: Gorteria. Tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora (Van der Ploeg-nummer ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D.T.E. van der Ploeg), 20 (2/3), 28 maart 1994, pp. 36-41 (Leiden: Rijksherbarium/Hortus Botanicus)(ISSN0017-2294)

van der Ploeg, J.D.; 1994. Van praktijkervaring naar beleidsaanpassing. Co?peratie voor beheer van landschap, natuur en milieu in Eastermar. Stedebouw & Volkshuisvesting 9/10 (1994) 36-39.

van der Ploeg, J.D.; Long, A.; (eds.); 1994. Born from within. Practice and perspective of endogenous rural development. Van Gorcum, Assen (1994) 298 pp.

van der Ploeg, J.D.; Long, A.; 1994. Endogenous development: practices and perspectives. In: Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, A. Long (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 1-7.

Van der Ploeg, J.D., Styles of Farming: an Introductory Note on Concepts and Methodology. In: : Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, A. Long (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 7-30

van der Ploeg, J.D.; Beaudeau, F.; Boileau, B.; Seegers, H.; Noordhuizen, J.P.T.M.; 1994. Relationships between culling decisions in dairy herds and farmers' management styles. In: Cow's health and farmer's attitude towards the culling decision in dairy herds, F. Beaudeau (ed.). Wageningen Agric. Univ. (1994) 137-157.

van der Ploeg, J.D.; Renting, H.; Roex, J.; 1994. Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden. NRLO, Den Haag, 1994, 112 pp.

van der Ploeg, J.D.; Saccomandi, V.; 1994. On the impact of endogenous development in agriculture. In: On the impact of endogenous development in rural areas, J.D. van der Ploeg et al. (eds.). Assisi, Italy 1993. Wageningen (1994) 9-25.

van der Ploeg, J.D.; Saccomandi, V.; Ventura, F.; van der Lande, A.; (eds.); 1994. On the impact of endogenous development in rural areas. Proceedings of a seminar held in Assisi, Italy, 25-27 October 1993, Vol. 1 and 2. Circle for Rural European Studies, Wageningen (1994) 408 pp.

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here