| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 1999 -

Broekhuizen, R. van; Ploeg, J.D. van; 1999. Naar nieuwe perspectieven voor boeren op landgoed Twickel. Wageningen : Landbouwuniversiteit, Rurale Sociologie, 1999. - p. 59

Ploeg, J.D. van der; Werry, F.; Blom, J.; Silvis, H.; 1999. The European agricultural model: perspectives, prospects and research needs. Tijdschrift voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in de Landbouw (TSL) 14 (1999) 1. - p. 40-52

Ploeg, J.D. van der; 1999. Meer dan hier en daar een parel. Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 3 (1999). - p. 5-6

Ploeg, J.D. van der; 1999. De virtuele boer. Assen : Van Gorcum, 1999. - ISBN 90 232 3496 0. - p. 481 (tweede druk zomer 2001)

Ploeg, J.D. van der; Frouws, J.; 1999. On Power and Weakness, Capacity and Impotence: Rigidity and Flexibility in Food Chains. International Planning Studies 4 (1999) 3. - p. 333-347

Ploeg, J.D. van der; e.a., ; 1999. Geleid door kwaliteit; interim-advies over landelijke gebieden en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. 's Gravenhage: Raad voor het Landelijk Gebied, 1999. - p. 53

Ploeg, J.D. van der; Meulen, H. van der; 1999. Il camino dell'imprenditore agricolo verso il terzo millennio. Parma Economica 131 (1999) 4. - p. 47-51

Van der Ploeg, J.D. van der; 1999. Endogenous Development : Practices and Perspectives in Europe. Compas Newsletter for Endogenous Development, (1999) February. - p. 1-15

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here