| home | nederlands | english | espaňol | português | italiano |

- 2001 -

Eshuis, J.; Stuiver, M.; Verhoeven, F.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Goede mest stinkt niet. Een studie over drijfmest, ervaringskennis en het terugdringen van mineralenverliezen in de melkveehouderij. Wageningen : Rurale Sociologie, 2001. - (Studies van Landbouw en Platteland ; 31). - ISBN 90-6751-642-9. - p. 138

Frouws, J.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Issues of quality in Dutch dairying. In: Dairy industry restructuring. Research in Rural Sociology and Development / Harry K. Schwarzweller and Andrew P. Davidson. - Amsterdam-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo : Elsevier Science, 2001. - ( ; Volume 8). - ISBN 0 7623 0474 X. - p. 211-228

Marsden, T.; Banks, J.; Renting, H.; Ploeg, J.D. van der; 2001. The Road Towards Sustainable Rural Development : Issues of Theory, Policy and Research Practice. Journal of Environmental Policy & Planning 3 (2001) 2. - p. 75-85

Milone, P.; Meulen, H. van der; Ploeg, J.D. van der; Ventura, F.; 2001. L'agricoltura nelle dinamiche di sviluppo rurale. 2nd Report Intermedio di Ricerca "Stili aziendali e percorsi innovativi". Roma : Comunita Europea, 2001. - p. 280

Ploeg, J.D. van der; 2001. The Re-Peasantization Thesis. In: The Re-Peasantization Thesis : Trade and the Environment: Policy Research Needs (with Emphasis on Agriculture), Firenze (Italy) / Donato Romano (ed.). - Brussel : The European Commission- CEDIP, 2001. - p. 91-112

Ploeg, J.D. van der; 2001. Farming economically to revitalise agriculture. LEISA 17 (2001) 2. - ISSN 0920-8771. - p. 26-27

Ploeg, J.D. van der; 2001. An annotated letter to a grandfather. In: Resonances and Dissonances in Development / P. Hebinck & G. Verschoor. - Assen : Royal Van Gorcum, 2001. - ISBN 90 232 3784 6. - p. 83-102

Ploeg, J.D. van der; 2001. Transitie of vrije val?. In: Nederland kennisland? Kennis en innovatie: uitdagingen voor het economisch beleid / Gradus, Kremers en Van Sinderen. - Rotterdam : Stenfert Kroesse En Erasmus Universiteit, 2001. - ISBN 90 207 3213 7. - p. 305-307

Ploeg, J.D. van der; 2001. Een akker van souplesse. Trouw (2001) 9 maart 2001. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Landbouw en platteland als doolhof. INDEX 8 (2001) 2. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Brinkhorst speelt mooi weer met andermans hervormingen. De Volkskrant 15 februari 2001 (2001). - p. 1

Ploeg, J.D. van der; Broekhuizen, R. van; 2001. De teloorgang van het platteland. Een dringend probleem. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 82 (2001) 1. - p. 7-12

Ploeg, J.D. van der; 2001. Meer groen, minder BSE. Vrij Nederland 2001 (2001) 5. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Boekbespreking. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 82 (2001) 2. - p. 57-58

Ploeg, J.D. van der; 2001. Landbouw en platteland als doolhof. INDEX, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (2001) 2. - p. 1

Renting, H.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Reconnecting Nature, Farming and Society: Environmental Cooperatives in the Netherlands as Institutional Arrangements for Creating Coherence. Journal of Environmental Policy & Planning 3 (2001) 2. - p. 85 -102

Verhoeven, F.P.M.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Onderzoek en verandering van Bedrijfssystemen: het voorbeeld van VEL/VANLA. In: Ecologisering en Bedrijfssystemenonderzoek: waarheen, waarvoor? / Studiekring Ecologie en Fysiologie van de Plantaardige Productie. - Wageningen : KLV, 2001. - ISBN 90-76446-09-1. - p. 66-76

Ploeg, J.D. van der, Ventura, F en Milone, P 2001. La nuova imprenditorialit? agricola nel sud Italia / Roberto Scettri. - Roma: European Commission, Acli terra, Iref, WAU INEA. In: Novit? in Campagna p. 13-16

NEW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.

e-mail: clic here