| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1985 -

van der Ploeg, J.D., 1985. Patterns of Farming Logic: The Structuration of Labour and the Impact of Externalization, in: Sociologia Ruralis, 1985, vol. XXV, no. 1, pp. 5-25

van der Ploeg, J.D. en E.E. Bolhuis, 1985. Boerenarbeid en Stijlen van Landbouwbeoefening; een socio-economisch onderzoek naar de effecten van incorporatie en institutionalisering op agrarische ontwikkelingspatronen in Itali? en Peru (Leiden: Leiden Development Studies), 8, 1985, pp. 511. Tweede druk 1986 (Lidesco, Leiden). In 1988 herdrukt als gereviseerde studenteneditie, uitgave LUW, vakgroep ASNW

van der Ploeg, J.D. en B. Benvenuti, 1985. Modelli di sviluppo aziendale agraria e loro importanza per l'agricultura mediterranea, in: Q.A., la Questione Agraria, 17, 1985, pp. 85-106

van der Ploeg, J.D., 1985. De crisis van het koplopermodel, het classificatieschema van en in de Nederlandse landbouw, in: Spil, 41-42 (winteraflevering), 1985, pp. 25-32