| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1991 -

Roep, D.; van der Ploeg, J.D.; Leeuwis, C.; 1991. Zicht op duurzaamheid en kontinu?teit, bedrijfsstijlen in de Achterhoek. Vakgroep ASNW, LUW, Wageningen (1990) 207 pp. (tweede druk in 1992)

de Bruin, R.; Oostindie, H.; van der Ploeg, J.D.; 1991. Niet klein te krijgen, bedrijfsstijlen in de Gelderse Vallei. LU Wageningen/Gelderse Valleiprojekt (1991) 122 pp.

Long, N.; van der Ploeg, J.D.; 1991. Heterogeneity, actor and structure: towards a reconstitution of the concept of structure. Proc. workshop Relevance, realism, and choice in social development research. Centre Developing Area Studies, Univ. Hull (1991) 27.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Grass root democracy and agrarian development: some notes on simple commodity production and social relations of production. Proc. SAERT Conf. Towards a new agrarian democratic order. Amsterdam (1991) 205-218.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Bedrijfsstijlen als theoretisch vraagstuk. In: Landbouwpolitiek tussen diagnose en therapie, opstellen aangeboden aan prof.dr.ir. J. de Hoogh, H.J. Silvis et al. (red.). Werkgroep Landbouwpolitiek, LU Wageningen (1991) 251-264.

van der Ploeg, J.D.; Ruivenkamp, G.; 1991. Biotechnologie en ontwikkelingssamenwerking, een lichtzinnige nota. Derde Wereld 2 (1991) 8-10.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Plattelandsontwikkeling in Lutjebroek. Derde Wereld 4 (1991) 13-16.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Bedrijfsstijlen en beleidsdifferentiatie, toetsing van onderzoeks-resultaten aan praktijk en beleid. Spil 99/100 (1991) 5-17.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Over zelfverkozen gevangenschap, Michele de Benedictis en het Europese landbouwbeleid (een interview). Spil 99/100 (1991) 47-50.

van der Ploeg, J.D.; de Bruin, R.; 1991. Maat houden, bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. LU Wageningen/Bos- en Landschapsbouw, Min. LNV (1991) 125 pp

van der Ploeg, J.D.; 1991. Rolgaanderij biedt technologisch perspectief voor alternatieve trajecten. Landbouwk. T. 103,12 (1991) 28-29.

van der Ploeg, J.D.; 1991. La difficile e controversa ricerca della qualit? . Agricoltura 21, Mensile dell'assessorato agricoltura e alimentazione, Regione Emilia Romagna (1991) 21-24.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Planning met landbouw: verscheidenheid in het Groene Hart. In: Vormgeven aan de Randstad en het Groene Hart, Verslag Zwammerdamseminar, NIROV, Den Haag (1991) 21-22.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Landbouw als mensenwerk; arbeid en technologie in de agrarische ontwikkeling. Coutinho, Muiderberg (1991) 328 pp.

van der Ploeg, J.D.; Benvenuti, B.; 1991. Geschriften over landbouw, structuur en technologie; ingeleid, bewerkt en vertaald door Jan Douwe van der Ploeg. Wageningse Sociologische Studies 29 (1991) 140 v pp.

van der Ploeg, J.D.; 1991. Over toekomst, luisteren en stijlen. Markant, IKC Veehouderij in 1991. Ede (1991) 15-18.