| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1992 -

de Bruin, R.; Oostindie, H.; van der Ploeg, J.D.; Roep, D.; 1992. Verbrede plattelandsontwikkeling in praktijk. Studierapport Rijksplanologische Dienst 54. Vakgroep Agrarische Sociologie niet-westers (1992) 69 pp.

de Haan, H.J.; van der Ploeg, J.D.; (eds.); 1992. Endogenous regional development in Europe. Theory, method and practice. Europese Commissie DG 6, Brussel (1992) 326 pp.

Spaan, H.; van der Ploeg, J.D.; 1992. Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. Bedrijfsstijlenstudies nr. 5. Prov. Zuid Holland, Dienst Water en Milieu (1992) 120 pp.

van Broekhuizen, R.; Korpel, H.J.; van der Ploeg, J.D.; Spaan, H.J.; 1992. Bedrijfsstijlen in Flevoland, een verkennend onderzoek. ASNW/ARL/LUW (1992) 71 pp. i.o.v. Prov. Flevoland.

van der Ploeg, J.D.; 1992. The reconstitution of locality: technology and labour in modern agriculture. In: Labour and locality; uneven development and the rural labour process. Critical perspectives on rural change series 4, T. Marsden et al. (eds.). David Fulton, London (1992) 19-43.

van der Ploeg, J.D.; Benvenuti, B.; Antonello, S.; de Roest, C.; Sauda, E.; 1992. Produttore agricolo e Potere, modernizzazione delle relazioni sociali ed economiche e fattori determinanti dell'imprenditorialita agricola (2e druk). CNR/IPRA, Rome (1992) 232 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1992. Koeien passen niet in projecten. In: Veeteelt in ontwikkelingslanden, M. Langelaar e.a. (red.). Studium Generale, Univ. Utrecht (1992) 98-102.

van der Ploeg, J.D.; Miedema, S.; Roep, D.; van Broekhuizen, R.; de Bruin, R.; 1992. Boer bliuwe, blinder ..!, Bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven. Bedrijfsstijlenstudies nr. 6. AVM/CCLB en Vakgroep Agrarische Sociologie niet-westers, LU Wageningen (1992) 85 pp. bijl.

van der Ploeg, J.D.; 1992. Perspectieven voor bedrijfsstijlen in Groningen. Symp. verslag Provincie Groningen, perspectieven in discussie. Groningen (1992) 13-16.

van der Ploeg, J.D.; de Bruin, R.; 1992. Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en landschap in de noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. Bedrijfsstijlenstudies nr. 4.(tweede aangevulde druk) BLB, Friesland/Groningen (1992) 114 pp.

van der Ploeg, J.D., 1992. Van ondingen en onland, in: De landeigenaar, jrg. 38, no. 12, pp. 16-17