| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1993 -

de Vries, W.M.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Effecten van ontzanding voor landbouw en leefbaarheid in de gemeente West Maas en Waal. Wageningen (1993) 46 pp. i.o.v. Gemeente West Maas en Waal.

Groen, A.F.; de Groot, K.; van der Ploeg, J.D.; Roep, D.; 1993. Stijlvol fokken. Een ori?nterende studie naar de relatie tussen sociaal-economische verscheidenheid en bedrijfsspecifieke fokdoeldefinitie. Bedrijfsstijlenstudie 9. Vakgroepen Veefokkerij en Rurale Sociologie, LU Wageningen (1993) 35 pp. bijl.

Roex, J.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Op zoek naar het verbredingsaanbod; een statistische analyse. Den Haag (1993) 45 pp. i.o.v. RPD.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Inkomens in de landbouw zullen flink onderuit gaan. Agrarisch Dagblad, 26 nov. (1993) 10.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; Spaan, H.; 1993. Tussen vergroting en verbreding. Een toekomstverkenning van de landbouw in het ROM-gebied zuidoost Friesland. Vakgroep Rurale Sociologie, LU Wageningen (1993) 134 pp. i.o.v. Provincie Friesland.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Agrarische bedrijfsstijlen in een bruine koers. Koersen naar de Groene Ruimte (1993) 31-36.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Bedrijfsstijlen en classificatieschema's: over de aard van agrarische ontwikkelingsprocessen. TSL 8 (1993) 50-71.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Dynamics and mechanisms of endogenous development: an introduction to the theme of the seminar. Proc. Seminar Strengthening endogenous development patterns in European agriculture, J.D. van der Ploeg (ed.). Chania, Kreta 1992. Wageningen (1993) 1-8.

van der Ploeg, J.D.; 1993. El proceso de trabajo agr?cola y la mercantilization. In: Ecolog?a, Campesinado e Historia, S. Guzm?n, M. Gonz?lez de Molina (eds.). Las Ediciones de la Piqueta, Madrid (1993) 153-197.

Spaan, H.; van der Ploeg, J.D.; 1993. Toppers en tuinders, bedrijfsstijlen in de glastuinbouw: een verkenning. Bedrijfsstijlenstudies nr. 5.(tweede, sterk uitgebreide druk) Prov. Zuid Holland, Dienst Water en Milieu / LUW, Wageningen(1993) 140 pp

van der Ploeg, J.D.; (red.); 1993. It kearpunt foarby. Bouwstenen voor het agrarisch ontwikkelingsplan Friesland. Bedrijfsstijlenstudies 10. Vg. Rurale Sociologie, Vg. Agrarische Bedrijfseconomie, Vg. Ruimtelijke Planvorming, LU Wageningen (1993) 89 pp.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1993. Laat milieubeleid aan boeren over. De Volkskrant 17 nov. (1993) 8.

van der Ploeg, J.D.; Renting, H.; Roex, J.; 1993. Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden. Een verkennende studie naar bedrijfsstijlen en verschillen in input-output relaties in de Nederlandse melkveehouderij. Den Haag (1993) 112 pp. i.o.v. NRLO.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Mesures pour l'environnement dans une agriculture diversifi?e. In: Un point sur..agricultures et soci?t?, C. Courtet et al. (eds.). Assoc. Descartes/Ed. INRA, Paris/Versailles (1993) 109-115.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Over de betekenis van verscheidenheid. Inaugurele rede. Landbouwuniversiteit Wageningen (1993) 42 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Papas y met?foras. In: Tecnolog?as campesinas de los Andes: primer seminario taller altiplamico de revalorizacion del conocimiento andino, Ayliu Editores. Bolivia, Oruro (1993) 131-150.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Potatoes and knowledge. In: An anthropological critique of development: the growth of ignorance, M. Hobart (ed.). Routledge, London/New York (1993) 209-227.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Proefbedrijf en praktijk: een wereld van verschil. In: Intensivering of extensivering. Over de toekomst van de Europese landbouw (1993) 49-61.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Rural sociology and the new agrarian question. A perspective from The Netherlands. Sociologia Ruralis 33 (1993) 240-260.

van der Ploeg, J.D.; 1993. Una nuova sfida: progresso agricolo e tutela dell'ambiente nell'attivit? professionale del Dottore Agronomi e del Dottore Forestale. 150? Anniv. Fac. Agraria, Univ. Pisa (1993) 35-51.