| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1994 -

de Haan, H.J.; van der Ploeg, J.D.; (eds.); 1994. Endogenous regional development in Europe. Vila Real, Portugal 1991. Luxembourg (1994) 276 pp. van der Ploeg, J.D.; 1994.

Van der ploeg, J.D., Styles of farming: an introductory note on concepts and methodology. In: Endogenous regional development in Europe, H.J. de Haan, J.D. van der Ploeg (eds.). Vila Real, Portugal 1991. Luxembourg (1994) 7-31..

van der Ploeg, J.D.; Ettema, M.; Roex, J.; 1994. De Crisis. Een bespreking van de eerste Boerderij-enquete voor het Nationaal Landbouwdebat. Misset uitgeverij bv, Doetinchem (1994) 45 pp.

Ettema, M.; Nooij, A.; van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1994. De Vernieuwing. Een bespreking van de tweede Boerderij-enquete voor het Nationaal Landbouwdebat. Misset Uitgeverij bv, Doetinchem (1994) 51 pp.

Long, N.E.; van der Ploeg, J.D.; 1994. Heterogeneity, actor and structure towards a reconstitution of the concept of structure. In: New directions in social development, D. Booth (ed.). Longman, London (1994) 62-89.

van der Ploeg, J.D.; Fonte, M.; Minderhoud-Jones, M.; van der Plas, L.; 1994. The menial and the sublime. In: Rural gender studies in Europe, L. van der Plas, M. Fonte (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 1-17.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Landbouw graaft zijn graf. Boerderij 80,5 (1994) 13.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Verschuivende krachtsverhoudingen. Het politieke spel na het komende verscheiden van het Landbouwschap. Friesch Dagblad, 26 november (1994) 25.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Specificatie van een gedifferentieerde technologie-vraag. Bedrijfsstijlen als hulpmiddel. In: Gevraagd en aangeboden: maatwerk. Technologie-ontwikkeling nader bekeken, A.F. Groen (red.). Wageningen (1994) 10-14.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Sociale dynamiek als innoverende kracht. In: Omstreden ruimte. Een discussie over de toekomst van het landelijk gebied, J.N.H. Elerie, C.A.M. Fleischer-van Rooij (red.). Regio-PRojekt, Groningen (1994) 133-141.

van der Ploeg, J.D.; 1994. La ricostruzione della localit? : tecnologia e lavoro nell'agricoltura moderna. In: Produzione, trasferimento e impatto delle innovazioni nell'agricoltura Italina: primi risultati dell'indagine inea, G. Delfino et al. (eds.). Studi e Ricerche, Inea (1994) 473-497.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Agricultural production and employment: differential practices and perspectives. In: The functioning of economy and labour market in a peripheral region - the case of Friesland, C.H.A. Verhaar, P.M. de Klaver (eds.). Fryske Akademy, Leeuwarden (1994) 68-93.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Bedrijfsbegeleiding en bedrijfsstijlen. NRLO-symp. Bedrijfsbegeleiding op melkveebedrijven. Op weg naar de toekomst!, A. Brand (red.). Den Haag (1994) 37-39.

van der Ploeg, J.D.; 1994. Animal production as a socio-economic system: heterogeneity, producers and perspectives (keynote address). Proc. 4th Zodiac Symp. Wageningen 1993. Biological basis of sustainable animal production, E.A. Huisman (ed.). Wageningen (1994) 29-38.

van der Ploeg, J.D., 1994. Agrarisch natuurbeheer: nieuwe perspectieven, in: Gorteria. Tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora (Van der Ploeg-nummer ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D.T.E. van der Ploeg), 20 (2/3), 28 maart 1994, pp. 36-41 (Leiden: Rijksherbarium/Hortus Botanicus)(ISSN0017-2294)

van der Ploeg, J.D.; 1994. Van praktijkervaring naar beleidsaanpassing. Co?peratie voor beheer van landschap, natuur en milieu in Eastermar. Stedebouw & Volkshuisvesting 9/10 (1994) 36-39.

van der Ploeg, J.D.; Long, A.; (eds.); 1994. Born from within. Practice and perspective of endogenous rural development. Van Gorcum, Assen (1994) 298 pp.

van der Ploeg, J.D.; Long, A.; 1994. Endogenous development: practices and perspectives. In: Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, A. Long (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 1-7.

Van der Ploeg, J.D., Styles of Farming: an Introductory Note on Concepts and Methodology. In: : Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, A. Long (eds.). Van Gorcum, Assen (1994) 7-30

van der Ploeg, J.D.; Beaudeau, F.; Boileau, B.; Seegers, H.; Noordhuizen, J.P.T.M.; 1994. Relationships between culling decisions in dairy herds and farmers' management styles. In: Cow's health and farmer's attitude towards the culling decision in dairy herds, F. Beaudeau (ed.). Wageningen Agric. Univ. (1994) 137-157.

van der Ploeg, J.D.; Renting, H.; Roex, J.; 1994. Meerdere vergelijkingen en veel onbekenden. NRLO, Den Haag, 1994, 112 pp.

van der Ploeg, J.D.; Saccomandi, V.; 1994. On the impact of endogenous development in agriculture. In: On the impact of endogenous development in rural areas, J.D. van der Ploeg et al. (eds.). Assisi, Italy 1993. Wageningen (1994) 9-25.

van der Ploeg, J.D.; Saccomandi, V.; Ventura, F.; van der Lande, A.; (eds.); 1994. On the impact of endogenous development in rural areas. Proceedings of a seminar held in Assisi, Italy, 25-27 October 1993, Vol. 1 and 2. Circle for Rural European Studies, Wageningen (1994) 408 pp.