| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1995 -

van der Ploeg, J.D.; 1995. La dinamica delle interrelazioni tra imprese agrarie e reticoli istituzionali. In: Mantino, F.., Impresa Agraria e Dintorni, contributi allo studio dell?mpresa e delle sue trasformazioni nel territorio, Studi e Ricerche, INEA, Rome (pp205-228)

Ettema, M.; Nooij, A.; van Dijk, G.; van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1995. De toekomst. Een bespreking van de derde Boerderij-enqu?te voor het Nationaal Landbouwdebat. Misset Uitgeverij bv, Doetinchem (1995) 48 pp.

Goewie, E.A.; van der Ploeg, J.D.; 1995. Doelen van de landbouw. In: Hoe ecologisch kan landbouw worden?, A.J. Haverkort, P.A. van der Werff (red.). Themadag KLV, AB-DLO en PE. AB-DLO Thema's 3 (1995) 1-17.

Long, N.; van der Ploeg, J.D.; 1995. Reflections on agency, ordering the future and planning. In: In search of the middle ground. Essays on the sociology of planned development. Liber amicorum Dirk van Dusseldorp, G.E. Frerks, J.H.B. den Ouden (eds.). Dept. Sociology, Section Sociology of Rural Development, Wageningen (1995) 64-79.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; Sevilla Guzm? n, E.; Nikolaidis, A.; Crist?v?o, A.; Portela, J.; Benvenuti, B.; Saccomandi, V.; 1995. Design methods for endogenous rural development: a synthetic overview. In: Design methods for endogenous rural development, Circle for Rural European Studies, Wageningen (1995) 123-128.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; Roep, D.; de Bruin, R.; Renting, H.; 1995. Design methods for endogenous rural development. In: Design methods for endogenous rural development. Circle for Rural European Studies, Wageningen (1995) 1-51.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1995. Introduction. In: Design methods for endogenous rural development. Circle for Rural European Studies, Wageningen (1995) v-xii.

van der Ploeg, J.D.; Saccomandi, V.; 1995. On the impact of endogenous development in agriculture. In: Beyond modernization. The impact of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, G. van Dijk (eds.). Van Gorcum, Assen (1995) 10-28.

van der Ploeg, J.D.; Mansholt, S.; Benvenuti, B.; Saccomandi, V.; 1995. Il modello agricolo Olandese in crisi. CESAR, Assisi, Italia (1995) 85 pp.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; (red.); 1995. De vraag naar arbeid in de Flevolandse akkerbouw. Criteria voor de beoordeling en selectie van aanvragen voor ondersteuning in het kader van het 'doelstelling 1' programma. Vakgroep Sociologie, Wageningen (1995) 39 pp. i.o.v. Provincie Flevoland.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1995. 'Alles beweegt' - ook het landbouwpolitieke debat. Een reactie op de wereld van wantrouwen. Spil 129-130, 1 (1995) 45-50.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; 1995. Met 'hete herfst' verliest landbouw de slag om de toekomst. De Gelderlander, 16 september (1995) 2-3.

van der Ploeg, J.D.; van Egmond, N.; Koopmans, L.; 1995. Advies van de Commissie NH3 ROM-project Zuidoost Friesland. Provincie Friesland, Bilthoven (1995) 17 pp. i.o.v. Provincie Friesland.

van der Ploeg, J.D.; Frouws, J.; van Broekhuizen, R.; Renting, H.; de Bruin, R.; de Rooij, S.J.G.; Hees, E.; Leeuwis, C.; Somers, N.; 1995. Plannen van aanpak voor praktijkexperimenten voor lokale zelfregulering, Vereniging Eastermar L?nsdouwe, Stichting WCL Winterswijk, Milieuco?peratie De Peel, Werkgroep Telen in de Grond, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen. Vakgroep Sociologie, Wageningen (1995) 235 pp. i.o.v. Min. LN&V.

van der Ploeg, J.D.; van Dijk, G.; (eds.); 1995. Beyond modernization. The impact of endogenous rural development. Van Gorcum, Assen (1995) 297 pp.

van der Ploeg, J.D.; van Dijk, G.; 1995. Is there anything beyond modernization?. In: Beyond modernization. The impact of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, G. van Dijk (eds.). Van Gorcum, Assen (1995) vii-xiv.

van der Ploeg, J.D.; 1995. From structural development to structural involution: the impact of new development in Dutch agriculture. In: Beyond modernization. The impact of endogenous rural development, J.D. van der Ploeg, G. van Dijk (eds.). Van Gorcum, Assen (1995) 109-147.

van der Ploeg, J.D.; Eerkens, C.; 1995. Problems of technological change in ecological agriculture: a challenge for social engineering. Proc. 1st Int. Interdisciplinary Conf. on Environment: The natural environment: interdisciplinary views, K.L. Hickey, D. Kantarelis (eds.). Boston, USA (1995) 42-52.

van der Ploeg, J.D.; 1995. De rurale sociologie: stand van zaken, debatten en agenda. Tijdschrift voor Sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Landbouw 10 (1995) 250-268.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Inside the melting pot: some empirical observations on enterprise networks in Dutch agriculture. Giornate Tassinari sull'economia e la politica agraria, 1994 Assisi. Il sistema di agrimarketing e le reti d'impresa. CESAR, Assisi, Italia (1995) 227-243.

van der Ploeg, J.D.; 1995. La reconstituci?n de la localidad: tecnolog?a y trabajo en la agricultura moderna. Actas Congreso Sociedad Espa?ola de agricultura ecol?gica (SEAE) 1994 Toledo. Practicas ecol?gicas para una agricultura de calidad, F. L?pez Carrasco (ed.). Toledo, Spanje (1995) 423-448.

van der Ploeg, J.D.; 1995. The tragedy of spatial planning. Proc. Conf. on Scenario studies for the rural environment, 1994 Wageningen, J.F.Th. Schoute et al. (eds.). Kluwer Acad. Publ., Dordrecht/Boston/London (1995) 75-91.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Land reform and rural development support research. A joint proposal of the University of Zululand, the University of Fort Hare, the University of Natal, the University of Free State, the University of the North, the University of Pretoria, WageningenAgricultural University, the Agricultural Research Council (ARC), the Land & Agriculture Policy Centre (LAPC) and the Foundation for Research Development (FRD). FRD, Pretoria, Zuid Afrika (1995) 60 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Malli dhe riprodhimi i ??shtjes agrare. Bujquesia Shqiptare 3 (1995) 5-7.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Boer of keapman: de fariabele aard fan de betrekkingen tusken l?nbou en merken. It Beaken 57 (1995) 211-234.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Met hun 'mestoorlog' proberen de boeren de modernisering te saboteren. NRC Handelsblad, 29 november (1995) 7.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Artikelenserie voor Friesch Dagblad [Ziende blind en, ook nog met opzet. 16 december (1995) 21. Landbouwkundig onderzoek als contra-bande.10 juni (1995) 31. Een hete of een heilloze herfst?. 16 september (1995) 23. Van dingen die niet veranderen. 14 oktober (1995) 23. Indianenverhalen en landbouwpolitiek. 11 februari (1995) 23. Tien stellingen over markten en prijzen. 14 januari (1995) 23.IJkpunten voor landbouw-milieubeleid. 11 maart (1995) 21. Plattelandsvernieuwing: belangrijke omslag of praat van niks?. 15 april (1995) 29. Ruimte en tijd niet uit oog verliezen. 13 mei (1995) 25.] (in de daarna volgende jaren werd deze publicatiereeks vervolgd onder de titel 'Het Grote Woordenboek van de Friese Landbouw', in totaal 26 artikelen verspreid over 1995, '96 en '97)

van der Ploeg, J.D.; 1995. Voorbodes van plattelandsvernieuwing. Agrarisch Dagblad, 12 april (1995) 11.

van der Ploeg, J.D.; 1995. Niet beleid maar mestdebat ontspoort. Agrarisch Dagblad, 25 november (1995) 2.