| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1997 -

de Bruin, R.; van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Ondernemen van onderop. Plattelandsvernieuwing in Gelderland. Circle for Rural European Studies, Studies van Landbouw en Platteland 21, Wageningen (1997) 135 pp.

Ettema, M.T.A.; Frouws, J.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Naar eigen gerechtig(d)heid. Achtergrondstudie voor de verkenning hulpstoffen en energie in landbouwsystemen in 2015. NRLO-Rapport nr. 97/98, Den Haag (1997) 29 pp. i.o.v. NRLO.

Hebinck, P.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Dynamics of agricultural production. An analysis of micro-macro linkages. In: Haan, H. de and N. Long (eds.), Images and realities of rural life: Wageningen Perspectives on Rural Transformations. Assen: Van Gorcum (1997) 202-226.

Langman, H.; van der Hek, A.; Keijts, L.H.; Koopmans, L.; van der Ploeg, J.D.; T?th, S.C.; 1997. Ruimtelijk-economisch perspectief Noord-Nederland. Commissie Langman, Den Haag (1997) 102 pp.

van Broekhuizen, R.; Klep, L.; Oostindie, H.; van der Ploeg, J.D.; (red.); 1997. Atlas van het vernieuwend platteland: tweehonderd voorbeelden uit de praktijk. Misset, Doetinchem (1997) 240 pp.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Plattelandsvernieuwing: een overzicht. Atlas van het vernieuwend platteland: tweehonderd voorbeelden uit de praktijk, R. van Broekhuizen, L. Klep, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg (red.), Misset, Doetinchem (1997) 229-237.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Plattelandsvernieuwing: een inleiding. Atlas van het vernieuwend platteland: tweehonderd voorbeelden uit de praktijk, R. van Broekhuizen, L. Klep, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg (red.), Misset, Doetinchem (1997) 8-10.

van Broekhuizen, R.; Klep, L., Oostindie, H., van der Ploeg, J.D.; 1997. Renewing the countryside, an atlas with two hundred examples from Dutch rural society, R. van Broekhuizen, L. Klep, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg, Misset Publishers bv, Doetinchem (1997) pp.240

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Rural renewal: an overview. Renewing the countryside, an atlas with two hundred examples from Dutch rural society, R. van Broekhuizen, L. Klep, H. Oostindie en J.D. van der Ploeg, Misset Publishers bv, Doetinchem (1997) 229-237.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Anderhalf jaar milieuco?peratie, een voortgangsrapportage van het bestuurlijk experiment met milieuco?peraties. Vakgroep Sociologie, Wageningen (1997) 53 pp. i.o.v. Vereniging Eastermar L?nsdouwe, Stichting WCL Winterswijk, Milieu-co?peratie De Peel, Werkgroep Telen in de Grond, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; (red.); 1997. Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling. Opstellen over doeleinden, sociaal-economische impact en mechanismen. Circle for Rural European Studies, Studies van Landbouw en Platteland 24, Wageningen (1997) 175 pp.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Inleiding. Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling. Opstellen over doeleinden, sociaal-economische impact en mechanismen, R. van Broekhuizen & J.D. van der Ploeg, Studies van Landbouw en Platteland 24, Wageningen (1997) 1-2.

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; Ettema, M.; 1997. Deel I. Naar een theorie achter de praktijk van plattelandsvernieuwing. Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling. Opstellen over doeleinden, sociaal-economische impact en mechanismen, R. van Broekhuizen & J.D. van der Ploeg, Studies van Landbouw en Platteland 24, Wageningen (1997) 3-69.

van der Ploeg, J.D.; van Broekhuizen, R.; Oostindie, H.; Roep, D.; Verhaar, K.; Pilat, H.; van Dijk, G.; Beers, G.; Ekkes, J.; 1997. Deel II. Plattelandsontwikkeling in de agrarische sector: een analyse van de sociaal-economische impact. Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling., R. van Broekhuizen & J.D. van der Ploeg, Studies van Landbouw en Platteland 24, Wageningen (1997) 65-127.

van de Ven, G.W.J.; Baarda, C.; Dijk, J.; de Haan, T.; Hennen, W.H.G.J.; van Broekhuizen, R.E.; van der Ploeg, J.D.; 1997. Input-output relaties en de besluitvorming van boeren. Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, NRLO-Rapport nr. 97-21, Den Haag (1997) 32 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1997. Met beide voeten op de grond: over de relevantie van 'microstudies'. Derde Wereld 15(3-4) (1997) 259-262.

van der Ploeg, J.D.; 1997. Over continu?teit en verandering: de constanten van agrarische ontwikkeling. NRLO, Rapport 97/42, Den Haag (1997) 36 pp.

van der Ploeg, J.D.; 1997. On Rurality, Rural Development and Rural Sociology. Images and Realities of Rural Life. Wageningen Perspectives on Rural Transformations, Henk de Haan and Norman Long, Van Gorcum, Assen (1997) 39-73.

van der Ploeg, J.D.; Wiersum, K.F.; 1997. Styles of forest management by small forest owners, characteristics and scope for rural development. In: P. Gl?ck & G. Weiss (eds.) Forestry in the context of rural development: Future research needs. EFI Proceedings 15 (1997) 45-57.

van der Ploeg, J.D.; 1997. Om de plaats van arbeid: kansen voor een derde weg in het debat over wereldvoedselproductie? Spil (1997) 52-60.