| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1998 -

van Broekhuizen, R.; van der Ploeg, J.D.; Dijk, J.; Baarda, C.; de Haan, T.; Hennen, W.; van de Ven, G.; 1998. Ins & outs: een multidisciplinaire studie naar input-outputrelaties en hun relatie met de besluitvorming van boeren. Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 160 (1998).

van der Ploeg, J.D.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Lam, T.J.G.M.; Benedictus, G.; Brand, A.; 1998. Management style associated with bulk milk somatic cell count and incidence of clinical mastitis. Udder health on dairy farms: a longitudinal study, H. Barkema (ed.), Gezondheidsdienst voor Dieren, Utrecht, The Netherlands (1998) 46-84.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Boeren en agrarische bedrijven na 2000. FACTA Sociaal-Wetenschappelijk Magazine (1998) 16-18.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Landhervorming: onvoltooid verleden en toekomstige tijd. Diesrede 1998 Wageningen Agricultural University (1998) 7-55.

van der Ploeg, J.D.; van der Meulen, H.; 1998. L'Agricoltura in Europa tra tradizione e globalizzazione. Atti del Convegno Internazionale Agricoltura, Nuova Risorsa, Italy (1998) 7-18.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Campesinos Y Poder. Buscando la equidad, concepciones sobre justian y equidad en el riego campesino. R. Boelens and G. Davis (eds.) Van Gorcum, Assen, The Netherlands (1998) 41-47.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Peasant and Power. Searching for equity, conceptions of justice and equity in peasant irrigation. R. Boelens and G. Davis (eds.) Van Gorcum, Assen, The Netherlands (1998) 39-45.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Agricultural modernization: a middle-range theory reconsidered. Modernization, leadership, and participation: essays in honour of Benno Galjart. P.J.M. Nas and P. Silva (1998) 21-39.

van der Ploeg, J.D.; 1998. Moeilijk maar uitdagend: over taak en positie van de nieuwe minister van landbouw. IDEE: tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66 19 (1998) 17-21.

van der Ploeg, J.D.; van Noord, J.; Koolen, K.; Eisses Timmerman, K.; 1998. Zorg en vertrouwen: de basis voor voedselproductie in de 21e eeuw. Publicatie RLG (Raad voor het Landelijk Gebied) 98/7 (1998).

van der Ploeg, J.D.; van Noord, J.; Koolen, K.; Eisses Timmerman, K.; 1998. Care and trust: the basis for food production in the 21st century. Publication RLG (Raad voor het Landelijk Gebied) 98/7 (1998).