| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 1999 -

Broekhuizen, R. van; Ploeg, J.D. van; 1999. Naar nieuwe perspectieven voor boeren op landgoed Twickel. Wageningen : Landbouwuniversiteit, Rurale Sociologie, 1999. - p. 59

Ploeg, J.D. van der; Werry, F.; Blom, J.; Silvis, H.; 1999. The European agricultural model: perspectives, prospects and research needs. Tijdschrift voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in de Landbouw (TSL) 14 (1999) 1. - p. 40-52

Ploeg, J.D. van der; 1999. Meer dan hier en daar een parel. Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 3 (1999). - p. 5-6

Ploeg, J.D. van der; 1999. De virtuele boer. Assen : Van Gorcum, 1999. - ISBN 90 232 3496 0. - p. 481 (tweede druk zomer 2001)

Ploeg, J.D. van der; Frouws, J.; 1999. On Power and Weakness, Capacity and Impotence: Rigidity and Flexibility in Food Chains. International Planning Studies 4 (1999) 3. - p. 333-347

Ploeg, J.D. van der; e.a., ; 1999. Geleid door kwaliteit; interim-advies over landelijke gebieden en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. 's Gravenhage: Raad voor het Landelijk Gebied, 1999. - p. 53

Ploeg, J.D. van der; Meulen, H. van der; 1999. Il camino dell'imprenditore agricolo verso il terzo millennio. Parma Economica 131 (1999) 4. - p. 47-51

Van der Ploeg, J.D. van der; 1999. Endogenous Development : Practices and Perspectives in Europe. Compas Newsletter for Endogenous Development, (1999) February. - p. 1-15