| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 2001 -

Eshuis, J.; Stuiver, M.; Verhoeven, F.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Goede mest stinkt niet. Een studie over drijfmest, ervaringskennis en het terugdringen van mineralenverliezen in de melkveehouderij. Wageningen : Rurale Sociologie, 2001. - (Studies van Landbouw en Platteland ; 31). - ISBN 90-6751-642-9. - p. 138

Frouws, J.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Issues of quality in Dutch dairying. In: Dairy industry restructuring. Research in Rural Sociology and Development / Harry K. Schwarzweller and Andrew P. Davidson. - Amsterdam-New York-Oxford-Shannon-Singapore-Tokyo : Elsevier Science, 2001. - ( ; Volume 8). - ISBN 0 7623 0474 X. - p. 211-228

Marsden, T.; Banks, J.; Renting, H.; Ploeg, J.D. van der; 2001. The Road Towards Sustainable Rural Development : Issues of Theory, Policy and Research Practice. Journal of Environmental Policy & Planning 3 (2001) 2. - p. 75-85

Milone, P.; Meulen, H. van der; Ploeg, J.D. van der; Ventura, F.; 2001. L'agricoltura nelle dinamiche di sviluppo rurale. 2nd Report Intermedio di Ricerca "Stili aziendali e percorsi innovativi". Roma : Comunita Europea, 2001. - p. 280

Ploeg, J.D. van der; 2001. The Re-Peasantization Thesis. In: The Re-Peasantization Thesis : Trade and the Environment: Policy Research Needs (with Emphasis on Agriculture), Firenze (Italy) / Donato Romano (ed.). - Brussel : The European Commission- CEDIP, 2001. - p. 91-112

Ploeg, J.D. van der; 2001. Farming economically to revitalise agriculture. LEISA 17 (2001) 2. - ISSN 0920-8771. - p. 26-27

Ploeg, J.D. van der; 2001. An annotated letter to a grandfather. In: Resonances and Dissonances in Development / P. Hebinck & G. Verschoor. - Assen : Royal Van Gorcum, 2001. - ISBN 90 232 3784 6. - p. 83-102

Ploeg, J.D. van der; 2001. Transitie of vrije val?. In: Nederland kennisland? Kennis en innovatie: uitdagingen voor het economisch beleid / Gradus, Kremers en Van Sinderen. - Rotterdam : Stenfert Kroesse En Erasmus Universiteit, 2001. - ISBN 90 207 3213 7. - p. 305-307

Ploeg, J.D. van der; 2001. Een akker van souplesse. Trouw (2001) 9 maart 2001. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Landbouw en platteland als doolhof. INDEX 8 (2001) 2. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Brinkhorst speelt mooi weer met andermans hervormingen. De Volkskrant 15 februari 2001 (2001). - p. 1

Ploeg, J.D. van der; Broekhuizen, R. van; 2001. De teloorgang van het platteland. Een dringend probleem. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 82 (2001) 1. - p. 7-12

Ploeg, J.D. van der; 2001. Meer groen, minder BSE. Vrij Nederland 2001 (2001) 5. - p. 1

Ploeg, J.D. van der; 2001. Boekbespreking. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening 82 (2001) 2. - p. 57-58

Ploeg, J.D. van der; 2001. Landbouw en platteland als doolhof. INDEX, feiten en cijfers over onze samenleving 8 (2001) 2. - p. 1

Renting, H.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Reconnecting Nature, Farming and Society: Environmental Cooperatives in the Netherlands as Institutional Arrangements for Creating Coherence. Journal of Environmental Policy & Planning 3 (2001) 2. - p. 85 -102

Verhoeven, F.P.M.; Ploeg, J.D. van der; 2001. Onderzoek en verandering van Bedrijfssystemen: het voorbeeld van VEL/VANLA. In: Ecologisering en Bedrijfssystemenonderzoek: waarheen, waarvoor? / Studiekring Ecologie en Fysiologie van de Plantaardige Productie. - Wageningen : KLV, 2001. - ISBN 90-76446-09-1. - p. 66-76

Ploeg, J.D. van der, Ventura, F en Milone, P 2001. La nuova imprenditorialit? agricola nel sud Italia / Roberto Scettri. - Roma: European Commission, Acli terra, Iref, WAU INEA. In: Novit? in Campagna p. 13-16