| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 2003 -

Ploeg, J.D. van der; 2003. The Virtual Farmer. Royal Van Gorcum, Assen ?ISBN 90 232 3892 3. ? p.432

Ploeg, J.D. van der (2003). I contadini fra passato e futuro. In Massimo Pacetti & Paolo Bedogni, Arrigo Boldrini (Eds.), Agricoltura e societa contadina all'esordio degli anni 2000 (pp. 53-77). Emilia Romagna, Italia: Istituto 'Alcide Cervi'.

Verhoeven, F.P.M., Reijs, J.W. & Ploeg, J.D. van der (2003). Re-balancing soil-plant-animal interactions: towards reduction of nitrogen losses. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 147-164.

Kolkman, G., Ploeg, J.D. van der, Timmermans, W., Berg, L. van den, & Borgstein, M.H. (2003). Stad en land verdienen (aan) elkaar. In M. Woestenburg, Arjen Buijs, & Wim Timmermans (Eds.), Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking (pp. 108-115). Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.

Ploeg, J.D. van der (2003). Een mooi bedrijf. In H. Groen (Ed.), Van Dorpsboerderij tot 'Stadteland': tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandhoeve (pp. 3-4). Bunschoten: De Eemlandhoeve.

Ploeg, J.D. van der (2003). Over boeren en agrarische ondernemers: van Marx naar witchcraft. Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw, 18(3), 166-178.

Ploeg, J.D. van der (2003). De contouren van een belofte; plattelandsontwikkeling in Nederland. In F. Boekema & J. van Brussel (Eds.), Theoretische en empirische aspecten van plattelandsvernieuwing (pp. 5-19). Maastricht: Shaker Publishing.

Ploeg, J.D. van der, Verhoeven, F.P.M., Oostindie, H.A. & Groot, J.C.J. (2003). Wat smyt it op. Een verkennende analyse van bedrijfseconomische en landbouwkundige gegevens van Vel & Vanla-bedrijven. Lsg Rurale sociologie.

Ploeg, J.D. van der & Roep, D. (2003). Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In G. van Huylenbroeck & G. Durand (Eds.), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (pp. 37-54). Aldershot, Hampshire, England: Ashgate.

Stuiver, M., Ploeg, J.D. van der & Leeuwis, C. (2003). The VEL and VANLA environmental co-operatives as field laboratories. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 27-39.

Ploeg, J.D. van der & Renting, H. (2003). Environmental co-operatives reconnect farming, ecology and society. In B. Haverkort, K. van 't Hooft, & W. Hiemstra (Eds.), Ancient Roots, New Shoots : Endogenous Development in Practice (pp. 222-227). Leusden [etc.]: Compas [etc.].

Roep, D., Ploeg, J.D. van der & Wiskerke, J.S.C. (2003). Managing technical-institutional desigh processes: some strategic lessons from environmental co-operatives in the Netherlands. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 195-217.