| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 2003 -

Ploeg, J.D. van der; 2003. The Virtual Farmer. Royal Van Gorcum, Assen ?ISBN 90 232 3892 3. ? p.432

Ploeg, J.D. van der (2003). I contadini fra passato e futuro. In Massimo Pacetti & Paolo Bedogni, Arrigo Boldrini (Eds.), Agricoltura e societa contadina all'esordio degli anni 2000 (pp. 53-77). Emilia Romagna, Italia: Istituto 'Alcide Cervi'.

Verhoeven, F.P.M., Reijs, J.W. & Ploeg, J.D. van der (2003). Re-balancing soil-plant-animal interactions: towards reduction of nitrogen losses. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 147-164.

Kolkman, G., Ploeg, J.D. van der, Timmermans, W., Berg, L. van den, & Borgstein, M.H. (2003). Stad en land verdienen (aan) elkaar. In M. Woestenburg, Arjen Buijs, & Wim Timmermans (Eds.), Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking (pp. 108-115). Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.

Ploeg, J.D. van der (2003). Een mooi bedrijf. In H. Groen (Ed.), Van Dorpsboerderij tot 'Stadteland': tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandhoeve (pp. 3-4). Bunschoten: De Eemlandhoeve.

Ploeg, J.D. van der (2003). Over boeren en agrarische ondernemers: van Marx naar witchcraft. Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw, 18(3), 166-178.

Ploeg, J.D. van der (2003). De contouren van een belofte; plattelandsontwikkeling in Nederland. In F. Boekema & J. van Brussel (Eds.), Theoretische en empirische aspecten van plattelandsvernieuwing (pp. 5-19). Maastricht: Shaker Publishing.

Ploeg, J.D. van der, Verhoeven, F.P.M., Oostindie, H.A. & Groot, J.C.J. (2003). Wat smyt it op. Een verkennende analyse van bedrijfseconomische en landbouwkundige gegevens van Vel & Vanla-bedrijven. Lsg Rurale sociologie.

Ploeg, J.D. van der & Roep, D. (2003). Multifunctionality and rural development: the actual situation in Europe. In G. van Huylenbroeck & G. Durand (Eds.), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (pp. 37-54). Aldershot, Hampshire, England: Ashgate.

Stuiver, M., Ploeg, J.D. van der & Leeuwis, C. (2003). The VEL and VANLA environmental co-operatives as field laboratories. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 27-39.

Ploeg, J.D. van der & Renting, H. (2003). Environmental co-operatives reconnect farming, ecology and society. In B. Haverkort, K. van 't Hooft, & W. Hiemstra (Eds.), Ancient Roots, New Shoots : Endogenous Development in Practice (pp. 222-227). Leusden [etc.]: Compas [etc.].

Roep, D., Ploeg, J.D. van der & Wiskerke, J.S.C. (2003). Managing technical-institutional desigh processes: some strategic lessons from environmental co-operatives in the Netherlands. NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, 51(1-2), 195-217.

NUEVO
Se pueden ordenar publicaciónes
a traves:
De Leeuwenborch
kamer 313
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
tel: 0317 - 48 45 07
fax: 0317 - 48 54 75

Jan Douwe van der Ploeg
Professor of Transition Processes in Europe
Wageningen University
the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology
College of Humanities and Development Studies
China Agricultural University, Beijing, China.
correo electrónico: click aqui