| home | nederlands | english | ESPAÑOL | português | italiano | |

- 2005 -

Broekhuizen, R.E. van, Brandsma, P.J., Oerlemans, N., Boer, L. den, Ploeg, J.D. van der & Wiskerke, J.S.C. (2005). Macro-level analysis of food supply chain dynamics and diversity; National report - The Netherlands. Brussel: European Commission.

Ploeg, J.D. van der (2005). Landbouwbeleid: de kameleon van Europa. Socialisme & democratie : maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, 62(10), 25-31.

Vogelezang, L.J., Broekhuizen, R.E. van & Ploeg, J.D. van der (2005). Ruimte voor kwaliteit : naar een integraal ontwikkelingsplan voor het land van Maas en Waal. Wageningen: Wageningen Universiteit.

Ploeg, J.D. van der (2005). Rurale sociologie: object, plaats en methode. In Frank Nevens en Joost Dessein (Ed.), Duurzame landbouw vanuit markante invalshoeken (pp. 23-36). Leuven/Voorburg: Acco.
Boek bekijken: klik hier

Ploeg, J.D. van der & Wiskerke, J.S.C. (2005). Het landbouwpolitieke gebeuren : liber amicorum voor Jaap Frouws (Studies van landbouw en platteland, 34). Wageningen: WUR, LSG Rurale Sociologie.

Ploeg, J.D. van der (2005). L'innovazione istituzionale e technologica a sostegno dei cambiamenti in atto in agricolture e per lo sviluppo rurale. In A. Diana (Ed.), Politica Agricola Internazionale (pp. 25-33). Verona: Edizioni L'Informatore Agrario.