| home | nederlands | english | español | PORTUGÊS | italiano | |
Início · PUBLICAZIONI · year view · - 1987 -

- 1987 -

van der Ploeg, J.D.; 1987. De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening. Mededelingen van de vakgroepen sociologie 21, Pudoc, Wageningen (1987) 350 pp.

Frouws, J.; van der Ploeg, J.D.; 1987. De automatisering van de landbouwbeoefening. Mededelingenreeks van de vakgroepen Sociologie, no. 22, Pudoc, Wageningen (1987) 120 pp.

van der Ploeg, J.D.; de Roest, C.; 1987. Areaalreductie als realiteit en als plan, beschouwd vanuit de Italiaanse landbouw. Areaalbeheersing in de landbouwpolitiek, van Dijk, Nooy & Silvis (eds.). Wageningse Economische Studies 8, Pudoc, Wageningen (1987) 91-108.

van der Ploeg, J.D.; 1987. La professionalita in agricoltura: potere e contro-potere. Osservatorio ISFOL, 2/1987, ISFOL, Ministerio di Lavoro, Roma (1987) 89-95.

van der Ploeg, J.D.; 1987. Technologie, ambacht en modernisering. Spil 61-62 (1987) 41-46.

van der Ploeg, J.D.; 1987. Tendencias de desarollo en la agricultura avanzada: los efectos de la mercantilizacion y technificacion del proceso productivo. Agricultura y Sociedad 43 (1987) 47-70.

NUEVO
Se pueden ordenar publicaciónes
a traves:
De Leeuwenborch
kamer 313
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
tel: 0317 - 48 45 07
fax: 0317 - 48 54 75

Jan Douwe van der Ploeg
Professor of Transition Processes in Europe
Wageningen University
the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology
College of Humanities and Development Studies
China Agricultural University, Beijing, China.
correo electrónico: click aqui