| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · AFSCHEIDSREDE: Het belang van boerenlandbouw: een verwaarloosde waarheid

AFSCHEIDSREDE: Het belang van boerenlandbouw: een verwaarloosde waarheid

26 January 2017
Jan Douwe van der Ploeg nam op 26 januari 2017 afscheid van Wageningen Universiteit. Zijn afscheidsrede is getiteld: ‘The importance of peasant agriculture: a neglected truth ’ (een titel die in zekere zin al zijn werk samenvat).
Op dit moment werkt hij nog (sinds 2008) als Adjunct Professor bij het College of Humanities and Development Studies (COHD) van China Agricultural University (CAU) in Beijing. Hij is bestuurslid van Agroecology Europe en lid van de adviesraad van de NFW.

Afscheidsrede

Het belang van boerenlandbouw: een verwaarloosde waarheid

Download PDF in Nederlands: Het belang van boerenlandbouw: een verzwegen waarheid)

Download PDF in English: The importance of peasant agriculture: a neglected truth

Er ontstaan ​​nieuwe scheidslijnen binnen de vele en zeer diverse landbouwsystemen die er over de hele wereld bestaan. Deze vormen een aanzienlijke bedreiging voor de voedselsoevereiniteit en veiligheid, het levensonderhoud van honderden miljoenen mensen en voor de dringende noodzaak om de klimaatverandering te verzachten. De direct zichtbare uitingen van deze nieuwe scheidslijnen zijn overal. In een groot deel van het Zuiden zijn ze zichtbaar in de tegenstellingen die er bestaan ​​tussen een klein deel van de landbouwbedrijven die zich bezighouden met productie voor de export en de grote meerderheid van de boerenproducenten die voornamelijk voor binnenlandse markten produceren. Schaarse hulpbronnen (land, water, toegang tot markten en diensten, beleidsondersteuning, enz.) worden in toenemende mate onttrokken aan de boerenlandbouw en gebruikt in de agro-exportpool van de economie. Dit gaat gepaard met een enorme en soms met schokkende toename van armoede, werkloosheid en wanhoop.
Een soortgelijke kloof kwam naar voren in Italië toen COBAS, de comités van agrarische ondernemers, rechtstreeks in conflict kwamen met de meerderheid van de zuivelproducenten over de verdeling van melkquota.
Dezelfde conflicten doen zich voor in Nederland, waar een minderheid van de grootschalige melkveehouders een enorm agromilieu- en sociaalpolitiek probleem heeft uitgelokt waarvoor, volgens de belangrijkste boerenbond (LTO), het ministerie verantwoordelijk voor landbouw , agro-industrie en de banken - de tab zou door de meerderheid van de Nederlandse boeren moeten worden opgepakt. Dit veroorzaakte wrijvingen en spanningen die nog niet eerder waren gezien. Alleen een parlementaire stemming heeft de uitvoering van dit belachelijke voorstel voorkomen.

Deze drie voorbeelden hebben één belangrijke factor gemeen. Ze illustreren allemaal de verdeeldheid en conflicten die intern zijn in de gezinslandbouwsector.

Lees verder in PDF
Download PDF in Nederlands: Het belang van boerenlandbouw: een verzwegen waarheid)

Download PDF in English: The importance of peasant agriculture: a neglected truthwww.jandouwevanderploeg.com


NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier