| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · VIRTUELE BOER · vervolg discussie

WB

Wb, 17 mei 2001

(Pagina 1)

EU-topman: ‘Grootschalige landbouw heeft geen toekomst’

Europa zal in de toekomst niet meer kunnen concurreren met eenheidsproducten als suiker of melk, maar wel met streekproducten waar een verhaal aan vastzit. Het is dan ook de hoogst tijd dat wetenschappers inzien dat het niet meer om de grootschalige bulk productie gaat. Dat zegt prof. Paolo de Castro (foto), top-adviseur van Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie.

De Castro was anderhalf jaar landbouw minister van Italië. Nu is hij hoogleraar agrarische economie in Bologna en landbouwadviseur van Prodi. Aanleiding voor zijn uitspraken is de promotie van dr. Flaminia Ventura op vrijdag 11 mei in Wageningen. De Castro zat in de promotiecommissie.

Ventura, die promoveert bij landbouwsocioloog prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg, een geestverwant van De Castro, onderzocht in Umbrië de traditionele fok van Chianina-vleesrundvee. Die blijkt economisch efficiënt, terwijl het tegendeel verwacht werd. Reden zijn de lage transactiekosten in het lokale circuit. De veearts kent bijvoorbeeld de boer en kan de slager verzekeren dat die zich aan de sanitaire normen houdt. Zonder een dure controle. Bovendien houden boeren hier controle over de middelen die ze inzetten. Zo blijft het Umbrische landschap behouden doordat boeren het veevoer lokaal produceren. De fok is milieuvriendelijk en dierenwelzijn wordt gerespecteerd. Ventura: “Daar is ook buiten het gebied een markt voor.” Een restaurant uit Milaan legt bijvoorbeeld graag wat meer neer voor het kwaliteitsvlees. Italië heeft meer dan duizend verschillende streekgebonden producten.

Volgens Ventura kan de Europese Unie zo’n verscheidenheid in de landbouw stimuleren door centraal een duidelijk doel te stellen, namelijk een landbouw met meerdere functies. Maar de invulling van die multifunctionele landbouw moet aan nationale of regionale overheden overgelaten worden. Prof. Paolo de Castro is het daar mee eens. “Maar multifunctionele landbouw is geen oplossing, maar het begin van een discussie. We moeten ons als Europa gaan afvragen op welk terrein we kunnen concurreren.” De Castro doelt op de onderhandelingen in WTO-verband, die eind 2004 afgerond zijn en er waarschijnlijk toe leiden dat directe subsidies aan boeren niet meer mogen. Ook wijst hij op de uitbreiding van de EU oostwaarts. Als Polen dezelfde subsidies zou krijgen als de rest van Europa, zou dat alleen al tien miljard Euro extra kosten, wat onacceptabel is volgens De Castro. Daarom zullen sommige directe landbouw subsidie verdwijnen. In plaats daarvan komen subsidies die gekoppeld zijn aan streekgebonden producten, natuurbeheer of kwaliteitsproductie, verwacht De Castro. “Wereldwijd moeten we dan op andere gebieden gaan concurreren. Met multifunctionele landbouw bijvoorbeeld. Maar we moeten ook de geschiedenis van het land gaan verkopen. Wij kunnen producten met een verhaal maken, dat kunnen de VS of Australië niet.” Over hoe dat moet, is nog veel te weinig discussie, vindt De Castro. “De meerderheid van de landbouwwetenschappers heeft het nog steeds over technieken om de grootschalige landbouw nog efficiënter te maken. Dat is niet meer aan de orde.”
NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier