| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · PUBLICATIES · - bedrijfsstijlen recente studies

Buffercapaciteit

Bedrijfsstijlen in de melkveehouderij, volatiele markten en kengetallen

Henk Oostindie
Jan Douwe van der Ploeg
Rudolf van Broekhuizen

Voorwoord
Bedrijfseconomische verslaggeving en -vergelijking zijn belangrijke instrumenten voor de Nederlandse boer en tuinder: ze maken een goed onderbouwde kijk op de ontwikkeling van land- en tuinbouw mogelijk en helpen de individuele ondernemer bij het uitzetten van een route naar de toekomst.
In de laatste decennia is daar een keur aan instrumenten bijgekomen die veelal worden samengevat als management ondersteuning.
Sinds Anne Vondeling (inderdaad, de latere parlementsvoorzitter en o.a. landbouwminister) eind jaren ’40 de basis legde voor de toentertijd coöperatieve boerenboekhouding is er veel veranderd. De bedrijfseconomische verslaglegging en –analyse vormen geen statisch geheel.
Ze worden voortdurend aangepast aan de wensen van de gebruikers (boeren en tuinders) en ook aan de veranderende tijden. Tijden veranderen, mensen veranderen en dat zien we terug in de manier waarop ze naar het eigen bedrijf kijken.
Door de nauwe contacten tussen organisaties als Alfa Accountants en Adviseurs en haar klanten als ook door de hoge mate van vertrouwen over-en-weer, is het mogelijk en ook nodig om steeds weer maatwerk te leveren. En met nieuwe instrumenten te komen – met name als de tijden veranderen.

Voor deze studie hebben onderzoekers van Wageningen Universiteit en medewerkers van Alfa elkaar gevonden. De databestanden van Alfa vormen voor onderzoekers een ware goudmijn. Het gaat om be- trouwbare gegevens, die zorgvuldig zijn gecontroleerd (door boer en adviseur), ze beslaan langere periodes en bieden een ongeëvenaarde kijk in het reilen en zeilen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Dezelfde gegevens bieden ook zicht op de grote verschillen in de sector, hier samengevat als bedrijfsstijlen. Voor de adviseurs van Alfa zijn de onderzoekers op hun beurt interessante partners die wellicht de basis voor nieuwe visies en nieuwe ken- getallen kunnen aanreiken.
Land- en tuinbouwondernemers zijn de afgelopen periode op harde wijze geconfronteerd met een alomvattende economische en financiële crisis. En ook al lijkt de sector het hier beter te doen dan elders het geval is, oplettendheid en vernieuwing blijven geboden. Oplettendheid – om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te kunnen onderkennen.
En vernieuwing – teneinde nieuwe antwoorden te vinden. De zoektocht naar nieuwe kengetallen, hier vooral de zogeheten buffercapaciteit, past in dit kader. We vertrouwen er op dat de medewerkers van Alfa dit en soortgelijke kengetallen verder zullen perfectioneren teneinde zo de Nederlandse boeren en tuinders blijvend te ondersteunen in de analyse van hun bedrijfsresultaten en het anticiperen op veranderende omstandigheden.

lees het gehele artikel in pdf

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier