| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · VIRTUELE BOER · aanbieding, reacties en commentaren

Bijdrage aan het plenaire debat

Bijdrage aan het plenaire debat inzake de begroting van Landbouw Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 2000
op dinsdag 8 februari 2000 door Groenlinks Tom Pitstra

Voorzitter, (?) Ik heb het omvangrijke en buitengewoon interessante boek van Prof. Jan Douwe van der Ploeg, De virtuele boer gelezen. Hierin wordt de landbouw beschreven en wordt de dominante structuur van modernisering, industrialisering en grootschaligheid ter discussie gesteld. Er wordt gesteld, dat het model van verbrede landbouw, dat in het LEI-rapport op 10% wordt geschat, op veel grotere schaal voorkomt dan de beleidsmakers achter hun Haagse burelen denken.
Dan gaat het niet alleen om de milieuco?peraties waarmee Van der Ploeg een strategische alliantie heeft gesloten, maar ook om recreatie, zorgboerderijen, verkoop aan huis, vermarkting van regionale producten. Hij spreekt over 50.000 bedrijven, die een zoektocht naar een nieuw paradigma zijn begonnen en voorbodes van een nieuwe toekomst zijn.
De minister wil pluralisme: zowel moderne, grootschalige bedrijven als verbrede, regionaal gerichte bedrijven worden door LNV gesteund waarbij biologische landbouw speciale aandacht heeft. Feitelijk zegt de minister dat de politiek, LNV geen eigen toekomstbeeld voor de landbouw heeft. Terwijl vanaf de jaren 50 tot de jaren 80 een chemische, industri?le landbouw, gericht op bulk en lage prijzen door het bestaande kenniscomplex en een verbonden politici uit de grond werd gestampt, wordt nu een duurzame, veilige en concurrerende landbouw, die rekening moet houden met consumersconcerns bepleit. Er is gebrek aan eenduidige toekomstvisie (typerend is dat het begrip duurzaam niet gedefinieerd kan worden, dat is een ?dynamisch? begrip).
De keuze voor pluralisme verdonkeremaant, dat nog steeds het dominante paradigma en daarbij behorende structuren de toekomst zal bepalen of ontvouwen, zal Van der Ploeg zeggen. Zoals een skelet structurend is voor de menselijke bewegingsvrijheid bepaalt de ?one order world? van het mega bedrijf de keuzemogelijkheden van de actoren. Veel experimenten in de verbrede landbouw waren slechts mogelijk ondanks het beleid en zijn tegen de verdrukking in tot stand gekomen. Belangrijk hierbij is natuurlijk de internationale, Brusselse liberaliseringpolitiek.
Gelukkig strandde de WTO-utopie van de totale vrijhandel op een bont scala van opposanten, maar helaas is nog niet voor een nieuw paradigma gekozen, waarin de belangen van de boeren in de derde wereld, de natuur, het milieu en consumenten verenigd worden. Zo?n alternatief, toekomstgericht scenario waarin niet markten zonder geweten de gang van zaken bepalen, is absoluut noodzakelijk om de heersende ontwikkelingen tegen te kunnen gaan. (?)

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier