| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · THE NEW PEASANTRIES · interview

Interview The new peasantries

© onzeWereld Media juli/augustus 2008
The new peasantries is uitgekomen bij uitgeverij Earthscan, ISBN: 9781844075584.
Jan Douwe van der Ploeg (1950) geldt in Nederland als een van de meest gezaghebbende wetenschappers op het gebied van boerenlandbouw. Hij is als hoogleraar rurale sociologie verbonden aan de Wageningen Universiteit en is fel criticaster van het landbouwbeleid van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking: 'De landbouw werd niet alleen verwaarloosd, maar ook actief uit het beleid gedemonteerd.'
In de Derde Wereld zien we enorm snel stijgende voedselprijzen, met rellen als gevolg. Zijn de stijgende voedselprijzen een derdewereldprobleem of een mondiaal fenomeen?

'In Afrika, Zuid-Amerika en landen als de Filipijnen hebben zich enorme prijsstijgingen voorgedaan. Zo is in de Filipijnen een groot tekort aan rijst, waardoor de prijzen zeer hoog zijn. Maar ook hier in Europa hebben we te maken gekregen met prijsstijgingen die de laatste tachtig jaar niet zijn vertoond. De problematiek is mondiaal.'

Uit de berichtgeving lijkt de oorzaak simpelweg een tekort aan voedsel te zijn.

'Dat is niet zo. Er ís geen tekort. De stijgingen vallen evenmin terug te voeren op de toenemende productie van bio-energie, ook al iets wat vaak als oorzaak wordt genoemd. Veel landbouwgrond die bestemd is voor het voedsel van arme mensen zou nu worden gebruikt voor gewassen die de rijke mensen in hun brandstoftanks kunnen gooien. Dat is voor veel partijen een aantrekkelijk verhaal, maar pertinente onzin.'

lees verder ...

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier