| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · VIRTUELE BOER · agrarische pers

Oogst 29/10/1999

Oogst 29/10/1999 pagina 5 (commentaar
Van der Ploeg schudt het bed op
Wageningen herbergt een bolwerk van agrarisch onderzoek en onderwijs, maar onder boeren en tuinders overheerst meestal scepsis: wat betekent Wageningen Universiteit en Research, zoals het tegenwoordig heet, nu echt voor agrarische ondernemers?
(foto: Martijn de Groot hoofdredacteur)

Op zichzelf zou het voor Wageningen al verontrustend moeten zijn dat er van die tientallen hoogleraren eigelijk maar één zich regelmatig mengt in de openbare discussie over de toekomst van land- en tuinbouw, en daarbij duidelijk laat merken door de bril van boeren en tuinders te willen kijken. Professor Jan Douwe van der Ploeg heeft er langzamerhand een traditie van gemaakt gevestigde standpunten te bestrijden en daartegenover zijn vertrouwen te stellen in de ondernemingslust en de inventiviteit van de agrariërs zelf. Van der Ploeg haalde in Wageningen het idee van de bedrijfsstijlen uit de mottenballen: niet één manier van ondernemen leidt tot goede resultaten, maar veel verschillende stijlen kunnen naast elkaar bestaan en een veelvormig beeld van de land- en tuinbouw geven. Het goede daarvan is dat de boerenprofessor, zoals hij wel eens waarderend wordt genoemd, daarmee bijdroeg aan een toenemende openheid tegenover nieuwe ontwikkelingen die we tegenwoordig aanduiden als bedrijfsverbreding. De schaduwkant is dat de geleerde op zijn beurt de strijd aanbindt met een simpele boerenwijsheid veel dingen lopen efficiënter als je ze op wat grotere schaal uitvoert- en met degenen die daar geloof aan hechten.

OOGST publiceert deze en volgende week fragmenten uit het nieuwe boek van Van der Ploeg, dat over enkele weken verschijnt en waarin hij het landbouwpolitieke bed weer eens flink opschudt. Ook daarin toont hij zich onverzoenlijk tegenover ieder die heil verwacht van schaalvergroting en met name tegenover de overheid die in zijn ogen daarin vooroploopt. Hij concludeert dat er voor verbrede bedrijven wel, maar voor grootschalige bedrijven waarschijnlijk geen toekomst is in de land- en tuinbouw.
Het lijkt erop dat Van der Ploeg hier een strijd tegen windmolens is begonnen, die onvermijdelijk op verlies uitdraait. Niet het beleid, maar de economische werkelijkheid biedt in de eerst plaats kansen aan grootschalige productie. Kleine en grote ondernemers weten dat. Het is net zoé#x2019;n grote fout om dat te ontkennen, als om te roepen dat er geen toekomst in voor kleinschalige of verbrede bedrijven.

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier