| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · PUBLICATIES · artikelen · OVER BOEREN EN AGRARISCHE ONDERNEMERS

OVER BOEREN EN AGRARISCHE ONDERNEMERS

OVER BOEREN EN AGRARISCHE ONDERNEMERS: VAN MARX NAAR WITCHCRAFT [1]

2003

Jan Douwe van der Ploeg

1.
Ook al is men geen voorstander van free trade, de realiteitszin gebiedt vast te stellen dat het komende decennium zal worden gekarakteriseerd door een verdergaande liberalisering en globalisering van landbouwmarkten. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een combinatie van forse prijsdalingen op de lange termijn en ongekend heftige fluctuaties op de korte termijn als ook tot een toenemende onzekerheid omtrent afzetmogelijkheden.
De conclusie die hier vrijwel altijd aan wordt verbonden, met name ook door de grote kennisinstellingen, is, in de eerste plaats, dat enkel de zeer grootschalige en sterk gespecialiseerde landbouwbedrijven deze nieuwe en uitermate moeilijke omstandigheden het hoofd zullen kunnen bieden. Op de tweede plaats wordt aangenomen dat de enige adequate manier om op de komende veranderingen te anticiperen, zou bestaan uit een massale transitie van de landbouwsector. In en door een dergelijke transitie zouden die bedrijven moeten worden gecreƫerd, waarvan men veronderstelt dat ze straks competitief zullen zijn in de geglobaliseerde markten. Dat zijn bedrijven, ik verwijs naar recente Nederlandse studies, die over minimaal 1000 koeien beschikken. Bij een melkgift van 10.000 kg. melk/koe/jaar, zijn dat dus bedrijven met een productieomvang (met een quotum) van 10 miljoen liter (LEI/SC, 1996). Dan zouden een duizend melkveehouderij bedrijven volstaan om de totale Nederlandse melkproductie voort te brengen. Thans zijn er zo'n 28.000 melkveehouderij bedrijven. Er zouden, kortom, ingrijpende wijzigingen optreden met verreikende consequenties op het vlak van ruimtelijke ordening, de aard van landschappen, de leefbaarheid van het platteland, de aard van het productieproces, het welzijn van dieren, de professionele identiteit van de betrokken producenten, etc.[2]

download gehele tekst in pdf: klik hier

NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier