| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · VIRTUELE BOER · aanbieding, reacties en commentaren · Friesch Dagblad 22/11/1999

Friesch Dagblad 22/11/1999

Friesch Dagblad Hoofdartikel, 22/11/1999

Politiek, spel

Waar gaat het in de politiek om? Die vraag bekruipt de kijker, luisteraar en lezer bijna dagelijks. Zoals bij het programma Buitenhof waar Prof. Jan Douwe van der Ploeg en minister Brinkhorst met elkaar spraken. Van der Ploeg heeft een boek geschreven waarin hij constateert dat het ministerie van Landbouw verkeerde cijfers hanteert omtrent de boerenstand. Voorts heeft het ministerie soms beelden van de landbouw die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

En af en toe werken ambtenaren beleidsbeslissingen van de minister tegen. Minister Brinkhorst ging geen gesprek aan met Van der Ploeg maar hij deed pogingen om de Friese hoogleraar onderuit te halen: Van der Ploeg had beter kunnen weten. De cijfers die Van der Ploeg bekritiseert, ach, de minister gaat ervan uit dat de grote instellingen zoals het CBS het bij het rechte einde hebben. En de hoogleraar zegt leuke dingen over kleinschaligheid, maar daarmee redt de Nederlandse landbouw het niet. Zo probeerde Brinkhorst Van der Ploeg als serieuze gesprekspartner onderuit te halen. Wát de hoogleraar zegt, is minder van belang; wat telt is het beeld dat de kijker krijgt van de minister. Dat beeld moet positief zijn, ook al is er niet in alle opzichten reden voor. Zo gaat het vaak, bijna altijd. De zaak waarom het gaat, is ondergeschikt aan de regels van het politieke spel tussen twee heren, met de interviewer als scheidsrechter.

Maar dat spel gaat wel over iets; het gaat over de leefwereld van tienduizenden gezinnen, over honderdduizenden mensen. De aandachtiger kijker kon overigens wel merken hoe Brinkhorst Van der Ploeg toch gelijk gaf over de cijfers. Het ministerie spreekt over 100.000 boeren en Van der Ploeg over zeventig- tot tachtigduizend. Aanvankelijk verklaarde Brinkhorst dat er wel degelijk honderdduizend boeren zijn en later in het gesprek sprak de minister over "de zeventig- of tachtigduizend boeren".
In tien minuten tijd leverde de minister twintig- tot dertigduizend boeren in" Zo zijn er meer aspecten in het boek van Van der Ploeg te noemen die de minister inhoudelijk niet kan ontkennen. Maar "het spel" maakt het hem onmogelijk die zaken toe te geven. Dat is een treurige zaak: de politieke werkelijkheid lijkt de plaats in te nemen van de "echte werkelijkheid".

NIEUW
Publikaties kunnen besteld worden
(indien voorradig) bij:
De Leeuwenborch
kamer 313
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
tel: 0317 - 48 45 07
fax: 0317 - 48 54 75

Jan Douwe van der Ploeg
Professor of Transition Processes in Europe
Wageningen University
the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology
College of Humanities and Development Studies
China Agricultural University, Beijing, China.
e-mail: klik hier