| home | NEDERLANDS | english | espaňol | português | italiano | |
Home · VIRTUELE BOER · agrarische pers · Boerderij

Boerderij

Boerderij/commentaar 4/1/2000 pagina 23

Kiezen voor agrarisch ondernemerschap

Schaalvergroting of verbreding? Welke richting gaat de toekomst van de Nederlandse landbouw op? Boerderij peilde de menig van 13 boeren voorzitters. Hun toekomstvisies zijn zeer uiteenlopend. Van absoluut voor schaalvergroting, via duurzaam en geaccepteerd naar vooral inzetten op verbreding. Zo op het eerste gezicht herkenbare en verklaarbare meningen. Maar wat opvalt, is dat de eenduidigheid in de visie van de voormannen ver te zoeken is en dat terwijl zij naar hun achterban het wel voor het zeggen hebben. Een achterban, die maar één ding wil weten: welke strategie moet ik als ondernemer volgen, wil ik goed op de toekomst voorberijd zijn en blijven? Boeren geven daarmee glashelder aan dat ze visie verwachten over hun agrarisch ondernemerschap. Daar lijkt het bij boerenorganisaties aan te ontbreken. Althans. Aan een duidelijk en eenduidige. Boerenvoorzitters moeten niet kiezen voor óf schaalvergroting óf verbreding, maar voor de strategie achter het agrarisch ondernemerschap. Ze dienen de ontwikkeling en scholing van ondernemerschap te stimuleren en financieel te ondersteunen. Wat uitmondt in een diversiteit aan ondernemersrichtingen. Van schaalvergroting naar verbreding, van gemengd bedrijf tot zeer specialistisch. In welke richting bepaalt de individuele boer altijd nog zelf. De boerenvoorzitters doen er goed aan een duidelijk langetermijnstrategie op te stellen voor het agrarisch ondernemerschap. Deze moet volgdoen aan de randvoorwaarden die ze al lieten doorklinken. Een deel daaruit: internationaliseren; kwaliteit produceren, veilig en duurzaam tegen een acceptabele kostprijs; gericht op de Europese consument. In dat rijtje mag het standpunt van ZLTO-voorman Vermeer niet ontbreken. Anticiperen op onwikkelingen binnen de thuis- en exportmarkten. Daarvoor een marketingstrategie opstellen en verschillende product-/ marktcombinaties tegelijk stimuleren. De uitdaging is nu aan de boerenvoorzitters om samen tot een eenduidige visie te komen, niet gehinderd door regio-, sector- of vakbondsdenken. Met maar één doel: kiezen voor agrarisch ondernemerschap met toekomst.
NIEUW

Jan Douwe van der Ploeg
Formerly Professor and Chair of Rural Sociology and Emeritus professor of Transition Studies at Wageningen University (WUR), the Netherlands and Adjunct Professor of Rural Sociology at the College of Humanities and Development Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU) in Beijing, China.
e-mail: klik hier